Zdjęcie psa i kota tulących się do siebie.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza drugą edycję konkursu o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt „Cztery łapy”. Celem przyznania Nagrody jest promowanie zachowań służących poprawie dobrostanu i ochronie zwierząt domowych.

Zdjęcie pola z wyłożoną plantacją zboża. W tle las.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Co robimy >> Sprawy z zakresu ochrony środowiska, przyrody oraz rolnictwa >> Rolnictwo >> Procedury dotyczące szacowania szkód w rolnictwie spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2023 zamieszczony został link do strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na której zamieszczone są wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę – 2023 r. oraz wzory: protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2023 r. – NZA oraz protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2023 r. – NZA (wypełnia się w przypadku, jeżeli producent posiada własne kompletne dane w zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej). 

Zdjęcie pomnika Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Informujemy, że Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jonkowie orgaznizuje w dniu 27 czerwca 2023 r. wycieczkę do Torunia i Solca Kujawskiego.

Grafika przedstawiająca rysunek drzewa wraz z korzeniami oraz napis: program zakorzenione - liderki dla środowiska.

Zakorzenione to program edukacyjny skierowany do sołtysek i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, które mają pomysły na działania na rzecz środowiska w swoich miejscowościach. Projekt adresowany jest do mieszkanek województw z południowej i wschodniej Polski, Kaszub i wschodniej części Mazowsza. 

Zdjęcie trzech świń przebywających na rżysku.

W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S.

Postać mężczyzny stojąca tyłem, zapisująca prawą dłonią na kartce tekst: zebranie sołeckie.

Serdecznie zapraszam mieszkańców Nowego Kawkowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się na wniosek pana Bartłomieja Kolasy w niedzielę 25 czerwca 2023 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Nowym Kawkowie. (W przypadku braku kworum drugi termin będzie przypadał na 25 czerwca godz.19:15).

Zdjęcie dwóch kłosów zboża na tle pola uprawnego.

W związku z wzrastającą suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przypominam, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

Zdjęcie kwiatu słonecznika na tle drzew.

Wystartowała kolejna edycja konkursu agro-eko-turystycznego „Zielone lato”. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2023 roku.