Grafika z motywami regionalnymi oraz napisem: bitwa regionów

Informujemy o rozpoczęciu naboru do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych

Grafika z symbolem kowadła i napisem: kuźnia ekspertów, wsparcie trzeciego sektora warmii i mazur

W imieniu realizatorów projektu "Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur" mam przyjemność zaprosić na kolejną sesję społeczną.

Zdjęcie fragmentu projektu architektonicznego

Szanowni Państwo, współczesne wyzwania związane z koniecznością ochrony środowiska oraz klimatu sprzyjają poszukiwaniu nowych, proekologicznych rozwiązań.

Wędka rybacka oparta o słup na molo.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" prezentuje kolejny numer e-biuletynu informacujnego.

Zdjęcie krów na pastwisku.

Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o. sp. k. informuje, że na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie realizuje cykl bezpłatnych szkoleń pt. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności”.

Zdjęcie długopisów i bloczków do notatek leżących na stole.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo-doradczym „Opracowanie strategii fundraisingowych”.

Grafika przedstawiająca postaci podczas rozmowy i udzielania wywiadu. Na górze logotypy organizatorów.

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Grafika przedstawiająca skaczące postaci młodych ludzi oraz napis: wiele dróg, jedno stypendium.

Jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce, chcesz się dalej rozwijać i poznać przyjaciół na całe życie – zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.