Sołtys oraz Rada Sołecka sołectwa Wrzesina zapraszają mieszkańców Wrzesiny na zebranie wiejskie, które odbędzie się 16 października (poniedziałek) 2023 r. w sali OSP Wrzesina o godz. 18:30 (I termin). W przypadku braku kworum II termin wyznaczony zostaje na godz. 18:45.

 

Tematem zebrania będzie przyjęcie wniosku i podjęcie uchwały zmiany rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023.