RADA GMINY JONKOWO VIIII KADENCJI (2024-2029)

Prezydium Rady Gminy

 • Marek Zieliński - Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo.
 • Arkadiusz Przewłocki - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jonkowo

OKRĘGI WYBORCZE I ICH REPREZENTANCI

 • OKRĘG NR 1 (JONKOWO) - Aneta Terlikowska-Kuchta
 • OKRĘG NR 2 (JONKOWO) - Jacek Jatkiewicz
 • OKRĘG NR 3 (JONKOWO) - Julita Zadworna
 • OKRĘG NR 4 (JONKOWO) - Marek Aszkiewłowicz
 • OKRĘG NR 5 (ŁOMY, GARZEWKO, POLEJKI) - Agnieszka Chudy
 • OKRĘG NR 6 (GUTKOWO, WILIMOWO) - Paweł Karpeza
 • OKRĘG NR 7 (MĄTKI, KAJNY) - Rafał Melnyk
 • OKRĘG NR 8 (WARKAŁY) - Jan Aleksandrowicz
 • OKRĘG NR 9 (WRZESINA) - Tomasz Zalewski
 • OKRĘG NR 10 (PORBADY, STĘKINY) - Joanna Wrona
 • OKRĘG NR 11 (WOŁOWNO, BAŁĄG) - Maciej Neugebauer
 • OKRĘG NR 12 (SZAŁSTRY, STARE KAWKOWO, GAMERKI WLK.) - Marek Zieliński
 • OKRĘG NR 13 (NOWE KAWKOWO, PUPKI) - Maciej Krajewski
 • OKRĘG NR 14 (GIEDAJTY) - Arkadiusz Przewłocki
 • OKRĘG NR 15 (GODKI, WĘGAJTY) - Janina Tyburska