RADA GMINY JONKOWO VIII KADENCJI (2018-2023)

Prezydium Rady Gminy

 • Sławomir Wydymus - Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo
 • Katarzyna Kiljańska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jonkowo

 

OKRĘGI WYBORCZE I ICH REPREZENTANCI

 • OKRĘG NR 1 (JONKOWO) - Grzegorz Adamowicz,
 • OKRĘG NR 2 (JONKOWO) - Jacek Jatkiewicz,
 • OKRĘG NR 3 (JONKOWO) - Lech Przegaliński,
 • OKRĘG NR 4 (JONKOWO) - Bożena Łochajewska,
 • OKRĘG NR 5 (ŁOMY, GARZEWKO, POLEJKI) - Agnieszka Chudy,
 • OKRĘG NR 6 (GUTKOWO, WILIMOWO) - Zdzisław Januszewski,
 • OKRĘG NR 7 (MĄTKI, KAJNY) - Katarzyna Kiljańska,
 • OKRĘG NR 8 (WARKAŁY) - Barbara Brdak,
 • OKRĘG NR 9 (WRZESINA) - Tomasz Zalewski,
 • OKRĘG NR 10 (PORBADY, STĘKINY) - Beata Piłat,
 • OKRĘG NR 11 (WOŁOWNO, BAŁĄG) - Sławomir Wydymus,
 • OKRĘG NR 12 (SZAŁSTRY, STARE KAWKOWO, GAMERKI WLK.) - Marek Zieliński,
 • OKRĘG NR 13 (NOWE KAWKOWO, PUPKI) - Bartłomiej Kolasa,
 • OKRĘG NR 14 (GIEDAJTY) - Arkadiusz Przewłocki,
 • OKRĘG NR 15 (GODKI, WĘGAJTY) - Janina Tyburska.