Zdjęcie przedstawiające stetoskop przykładany do dłoni pacjenta.

Informujemy, że z dniem 17.04.2023 roku uległa zmiana miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej Przychodni MEDICUS w Giedajtach zlokalizowanej w miejscowości Giedajty na ul. Lipowej 5.

Grafika przedstawiająca postać lekarza ze stetoskopem oraz wykresy kardiografu w tle,

Nowo otwarta Przychodnia "Medyk" - Jacek Kuleta zaprasza do Jonkowa na ulicę Lipową 11 w godzinach 08:00 - 18:00.