Grafika przedstawiająca postać lekarza ze stetoskopem oraz wykresy kardiografu w tle,

Nowo otwarta Przychodnia "Medyk" - Jacek Kuleta zaprasza do Jonkowa na ulicę Lipową 11 w godzinach 08:00 - 18:00.

Zdjęcie mammografu.

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Gminy Jonkowo na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.