Grafika przedstawiająca bakterie widziane pod mikroskopem.

W związku ze stanem pandemii i ograniczeniem lub wyłączeniem z użytkowania różnego typu budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego należy zwrócić uwagę na zagrożenia mikrobiologiczne, które mogą występować w związku z tą sytuacją.

Zdjęcie dachu, z którego zwisają sople lodowe

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przypomina, że w związku z intensywnymi opadami śniegu i zaleganiem pokrywy śnieżnej na dachach budynków, w zgodzie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska

Zdjęcie rąk starszej osoby trzymającej  smartfona.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Znak ostrzegawczy, napis komunikat meteorologiczny. W tle oblodzona jezdnia.

Centralne Biuro Prognoz Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej Wydział w Białymstoku prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie na obszarze powiatu olsztyńskiego od godz. 15:00 dnia 24.11.2023 do godz. 09:00 dnia 25.11.2023. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

 

Załącznik:

Pełna treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 87 - dokument zawiera tabele (format pliku: PDF, rozmiar: 163 kB)