Walec drogowy podczas zagęszczania nawierzchni bitumicznej.

W dniu 07.05.2024 r., rozpoczynają się roboty związane z przebudową drogi (nawierzchni) ulic Zygmunta Starego, Księcia Witolda, Mieszka I, Królowej Bony i Władysława Jagiełły w Jonkowie.

Zdjęcie pięciu osób siedzących przy stole podczas podpisywania dokumentów.

W dniu 9 lutego 2024 r. wójt Wojciech Giecko podpisał z firmą COLAS umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach Zygmunta Starego, Księcia Witolda, Mieszka I, Królowej Bony i Władysława Jagiełły w Jonkowie.

Grafika z wizualizacją budynku sali gimnastycznej i budynku szkoły.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szkoła Podstawowa we Wrzesinie otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 149 999zł z Programu budowy hal sportowych OLIMPIA na zadaszenie boiska wielofunkcyjnego.

Kobieta i mężczyzna siedzący przy stole podpisują dokumenty.

W miniony piątek (28.07.2023 r.) wójt, Wojciech Giecko podpisał umowę z firmą Budom Sp. z o.o. na zadanie pn. „Budowa świetlicy w Giedajtach (etap III)", dzięki czemu zakończona zostanie ta inwestycja.