Zdjęcie nóg osoby na deskorolce.

Szanowni Mieszkańcy. Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym w sprawie założeń koncepcyjnych planowanej inwestycji "Budowa Skateparku wraz z pumptrackiem i torem rolkarskim w miejscowości Jonkowo’’, które odbędzie się w dniu 11.06.2024., o godz. 16:30 , w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.

Zdjęcie słupa wysokiego napięcia na tle nieba.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, ul. Warszawska 65, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w gminach Świątki i Jonkowo, województwo warmińsko-mazurskie.

Teodolit geodezyjny. Betonowy krag.

Szanowni Mieszkańcy. Informujemy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na terenie Gminy Jonkowo oraz  oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów.

Monety ułożone w trzy stosy różnej wielkości.

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Jonkowo przypomina o terminie płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, który przypada 15 maja 2024 r.