Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowego Kawkowa na zebranie, które odbędzie się w środę 20 września 2023 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej (w przypadku braku kworum drugi termin będzie przypadał na 20 września o godzinie 18:15).

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.
  2. Głosowanie i zatwierdzenie projektu porządku obrad oraz stwierdzenie praworządności obrad.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania.
  4. Przyjęcie wniosku i uchwały w sprawie rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.