Sołtys i Rada Sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców Sołectwa Wołowno – Bałąg na zebranie mieszkańców w dniu 12.10.2023 r. (czwartek) w świetlicy wiejskiej: pierwszy termin godz.: 19:00, drugi termin godz. 19:15.

 

Porządek zebrania:

  1. Powitanie uczestników zebrania.
  2. Wybór prowadzącego zebranie i protokolanta.
  3. Stwierdzenie ważności zebrania.
  4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
  5. Zmiany w Budżecie Sołeckim Wołowna na rok 2023.
  6. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
  7. Dyskusja.
  8. Przyjęcie uchwały akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
  9. Wolne wnioski.
  10.  Zamknięcie obrad.

Z poważaniem: Joanna Marczewska – Sołtys