Grafika przedstawiająca zazębiające się tryby z różnymi symbolami. Na dole napis: konsultacje społeczne.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 149/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, w terminie od dnia 17 października 2022 roku do dnia 7 listopada 2022 roku - zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

W okresie trwania konsultacji, w terminie do dnia 7 listopada br. do Urzędu Gminy w Jonkowie nie złożono żadnych wniosków, uwag czy ankiet.

Projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” w formie uchwały przedłożono w dniu 8 listopada 2022 roku do Rady Gminy celem zaopiniowania i podjęcia uchwały.

 

Załączniki:

Tekst protokołu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji. (plik PDF, rozmiar: 47 kB)

 

Grafika z logo inkubatorów NGO i napis: inkubatory NGO Warmii i Mazur.

W imieniu Stowarzyszenia ESWIP serdecznie zapraszam organizacje pozarządowe z terenu Olsztyna i powiatu olsztyńskiego do udziału w projekcie „Inkubator NGO Warmii i Mazur”.

Grafika z herbem i układanką wyrazów dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu “Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Grafika z wyobrażeniem żarówki elektrycznej i napis: nowe FIO

Informujemy, że trwa realizacja projektu pt.: „Zmiana systemowa w twojej organizacji – statut, księgowość, rodo, fundraising”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021-2030.