Poniżej apel wójta do starosty olsztyńskiego w sprawie modernizacji drogi powiatowej (ul. Hanowskiego w Jonkowie)

Treść złożonego w dniu 23.09.2019 r. pisma Wójta Gminy Jonkowo do Starosty Olsztyńskiego (format pliku: PDF, rozmiar: 38 kB)

Pierwsza strona złożonego pisma - treść dostępna w załączniku

Druga strona złożonego pisma - treść dostępna w załączniku