Trzy litery A, B, C, wkomponowane w prostokąty.

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów – to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, które pozwalają im kultywowaći promować lokalną kulturę wśród mieszkańców oraz wspierać rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej.

Zdjęcie budynku parlamentu europejskiego w Brukseli.

Rok 2022 został przez Komisję Europejską ogłoszony Rokiem Młodzieży, dlatego też już po raz piąty zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie w ramach projektu Europa z naszej ulicy, w którym nagrodą jest wyjazd do Brukseli i spotkanie z europosłami. Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nabór projektów trwa do 27 stycznia 2023.

Grafika ze skrótem SAM! oraz samodzielność, aktywność, mobilność.

Samodzielność, Aktywność, Mobilność to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Zdjęcie przedstawiające błyskawicę nad polem zasianym zbożem.

Informujemy, że termin składania przez producentów rolnych, wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, został wydłużony do dnia 30 listopada 2022 r.

Zdjęcie skoroszytów ułożonych w stos.

Informujemy o wydłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uruchomionej pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski o pomoc należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) w terminie do 23 listopada 2022 r.

Zdjęcie mężczyzny stojącego na szczycie góry. Napis: pomagamy sięgać wysoko.

Marzeniem ambitnej młodzieży jest nauka w dobrym, miejskim liceum, a potem wyjazd na prestiżowe studia za granicę. Marzenia zmotywowanych studentów to prowadzenie projektów naukowych i artystycznych oraz zdobywanie wysokich osiągnięć w karierze sportowej. Liczni absolwenci marzą o lepszym starcie na rynku pracy i podnoszeniu swoich kompetencji. Odpowiedzią na te marzenia są stypendia. Tak, stypendia!

Zdjęcie mężczyzny zapisującego na kartce "zebranie wiejskie"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowego Kawkowa na zebranie, które odbędzie się w niedzielę 30.10.2022 r. o godz. 17:00 przy świetlicy wiejskiej. (W przypadku braku kworum drugi termin będzie przypada na 30 października na godzinę 17:15).

Zdjęcie przedstawiające błyskawicę nad polem zasianym zbożem.

Informujemy o uruchomionej pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski o pomoc należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 15 listopada 2022 r.