Grafika z flagą i godłem Polski. Napis: dofinansowano z budżetu państwa.

Wypełniając obowiązek  informacyjny o przyznanej dla Gminy Jonkowo dotacji informujemy, iż zadanie pod nazwą "Udzielenie w 2024 roku dotacji na dofinansowanie zadań własnych, związanych z rozwojem rodzinnych domów pomocy" zostało dofinansowane kwotą 79.067,93 zł ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość inwestycji wynosi 177.614,92 zł.

Osoba siedzącą przy biurku, piszącą na kartce. Zawiera tekst: ogłoszenie.

Uwaga! 30 kwietnia 2024r.  kończy się termin składania wniosków o dodatek osłonowy.