Na pierwszym planie dłoń trzymająca lupę. W tle wykresy i strzałki skierowane do góry.

Na podstawie §14 ust. 4 Statutu Gminy Jonkowo  (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 4427; z 2017 r. poz. 3483 oraz z 2023 r. poz. 4274), w związku z koniecznością podjęcia Uchwały dotyczącej udzielenia Wójtowi Gminy Jonkowo absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 roku oraz koniecznością niezwłocznego przesłania kompletu podpisanych w tej sprawie dokumentów do Regionalnej Izby Obrachunkowej zwołuję na dzień 07 czerwca 2024 roku nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8:00.

Dłoń trzymająca mazak, rysuje wykresy. Herb gminy, tekst: gmina Jonkowo.

Szanowni Mieszkańcy, sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Jonkowo za rok 2023 planowana jest w dniu  28 czerwca 2024 r., w związku z powyższym uwagi będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2024 r., w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo (parter) lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skoroszyt z wykresami słupkowymi i długopis. Tekst: komisja gospodarki.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Marek Aszkiełowicz, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 10 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00 przed budynkiem Urzędu Gminy w Jonkowie, z uwagi na konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej procedowanych spraw, Komisja będzie pracowała w terenie zgodnie z porządkiem posiedzenia.

Tekst: posiedzenie komisji. Postaci stojące na tle grafiki z wykresami.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Maciej Neugebauer, zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 4 czerwca 2024 r. które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 15:00.