Zdjęcie trzech kur na wolnym wybiegu. W tle widok kurnika.

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad utrzymania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie olsztyńskim i na terenie Miasta Olsztyna.

Zdjęcie gałązek świerkowych z ozdobami. Tekst: Życzenia dla mieszkańców sołectwa Warkały.

Radosnych, pełnych ciepła rodzinnego Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym roku 2023 Mieszkańcom Sołectwa Warkały życzą:

Sołtys, Jan Aleksandrowicz i Rada Sołecka.

Zdjęcie dachu z panelami fotowoltaicznymi. Na pierwszym planie pasące się konie.

Firma STARGEL  jako jednostka wsparcia przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i osób fizycznych działa skutecznie na rynku od 2017 roku świadcząc usługi w zakresie pozyskiwania funduszy dotacyjnych. W 2019 roku z dużym sukcesem prowadziliśmy procesy dotacyjne dla ponad 200 Gospodarstw Rolnych w ramach programu NFOŚiGW „Agroenergia”. Jako jedyna firma zostaliśmy wyróżnieni przez Fundusz za profesjonalizm, poprawność składanych wniosków i wysoką skuteczność.

Trzy litery A, B, C, wkomponowane w prostokąty.

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów – to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, które pozwalają im kultywowaći promować lokalną kulturę wśród mieszkańców oraz wspierać rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej.

Zdjęcie budynku parlamentu europejskiego w Brukseli.

Rok 2022 został przez Komisję Europejską ogłoszony Rokiem Młodzieży, dlatego też już po raz piąty zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie w ramach projektu Europa z naszej ulicy, w którym nagrodą jest wyjazd do Brukseli i spotkanie z europosłami. Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nabór projektów trwa do 27 stycznia 2023.

Grafika ze skrótem SAM! oraz samodzielność, aktywność, mobilność.

Samodzielność, Aktywność, Mobilność to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Zdjęcie przedstawiające błyskawicę nad polem zasianym zbożem.

Informujemy, że termin składania przez producentów rolnych, wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, został wydłużony do dnia 30 listopada 2022 r.

Zdjęcie skoroszytów ułożonych w stos.

Informujemy o wydłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uruchomionej pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski o pomoc należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) w terminie do 23 listopada 2022 r.