Serdecznie zapraszamy mieszkańców wsi Godki na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 25 września 2023 roku o godzinie 19.00 w świetlicy wiejsiej (w przypadku braku kworum drugi termin będzie przypadał na 25 września o godzinie 19:15).

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie.
  2. Przesunięcie środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r.
  3. Przyjęcie wniosku i uchwały w sprawie rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie zebrania.