Zdjęcie strażaków podczas akcji gaśniczej.

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża ogłasza 18. Edycję Ogólnopolskiego Programu PCK „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

Zdjęcie zagrody wiejskiej na tle lasu i łąk.

Zachęcamy mieszkańców wsi z gminy Jonkowo do udziału w XXVII edycji konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2023” w kategorii wsi. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Zdjęcie maszyny do pisania z kartką, na której znajduje się napis: zebranie wiejskie.

Sołtys i Rada Sołecka Jonkowa zapraszają mieszkańców do udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 r. w Domu Strażaka przy ul. Lipowej 2 w Jonkowie.

Grafika przedstawiająca symbol mapy z przypiętą pinezką.

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zaprasza do współpracy w projekcie pn.: "Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych"

Zdjęcie przedstawiające osobę siedzącą przy biurku, piszącą w dokumentach. Na pierwszym panie napis: ogłoszenie.

Na prośbę Dyrektora Departamentu Koordynacji i Promocji Urzędu Marszałkowskiego woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, udostępniamy dla Państwa link do badania internetowego na temat Funduszy Europejskich.

Zdjęcie krów na pastwisku.

Dnia 23.03.2023 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie odbędzie się szkolenie dla rolników z gminy Jonkowo. Szkolenie bedzie dotyczyło gospodarstw opiekuńczych, ekoschematów i dopłat do zwierząt (dobrostan).

Grafika z motywami regionalnymi oraz napisem: bitwa regionów

Informujemy o rozpoczęciu naboru do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych

Grafika z symbolem kowadła i napisem: kuźnia ekspertów, wsparcie trzeciego sektora warmii i mazur

W imieniu realizatorów projektu "Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur" mam przyjemność zaprosić na kolejną sesję społeczną.