Sportowiec w koszulce z numerem dziesięć z podniesioną ręką.

Z przyjemnością informujemy o kolejnej edycji konkursu na najlepszych sportowców, trenerów  i działaczy sportowych Powiatu Olsztyńskiego za wybitne osiągnięcia sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2022 roku.

Zdjęcie rąk starszej osoby trzymającej  smartfona.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”.

Zdjęcie dwojga starszych ludzi przeglądających aplikację w telefonie.

Od stycznia 2023 r. – jak każdy emeryt lub rencista – masz elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymację. Możesz ją przechowywać na własnym urządzeniu mobilnym (np. telefonie) przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Grafika z symbolicznym kształtem żarówki i napis: trzeci konkurs moja smart wieś - wizje i inicjatywy

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy". Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. W dwóch poprzednich edycjach zgłosiliście nam ponad 160 prac.

Zdjęcie trzech kur na wolnym wybiegu. W tle widok kurnika.

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad utrzymania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie olsztyńskim i na terenie Miasta Olsztyna.

Zdjęcie gałązek świerkowych z ozdobami. Tekst: Życzenia dla mieszkańców sołectwa Warkały.

Radosnych, pełnych ciepła rodzinnego Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym roku 2023 Mieszkańcom Sołectwa Warkały życzą:

Sołtys, Jan Aleksandrowicz i Rada Sołecka.

Zdjęcie dachu z panelami fotowoltaicznymi. Na pierwszym planie pasące się konie.

Firma STARGEL  jako jednostka wsparcia przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i osób fizycznych działa skutecznie na rynku od 2017 roku świadcząc usługi w zakresie pozyskiwania funduszy dotacyjnych. W 2019 roku z dużym sukcesem prowadziliśmy procesy dotacyjne dla ponad 200 Gospodarstw Rolnych w ramach programu NFOŚiGW „Agroenergia”. Jako jedyna firma zostaliśmy wyróżnieni przez Fundusz za profesjonalizm, poprawność składanych wniosków i wysoką skuteczność.

Trzy litery A, B, C, wkomponowane w prostokąty.

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów – to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, które pozwalają im kultywowaći promować lokalną kulturę wśród mieszkańców oraz wspierać rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej.