Zdjęcie ślimaka winniczka.

Informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowił, że w 2024 r. nie będzie prowadzony zbiór ślimaka winniczka Helixpomatia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zdjęcie przedstawiające wyjącego wilka w scenerii zimowego lasu.

W związku z rosnącą w ostatnim czasie, na terenie kraju, liczbą doniesień na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilków (Canis lupus), przedstawiamy w załączeniu informacje na temat obowiązujących procedur i podziału kompetencji pomiędzy organami ochrony przyrody, a władzami wykonawczymi gminy.