Grafika ze skrótem SAM! oraz samodzielność, aktywność, mobilność.

Samodzielność, Aktywność, Mobilność to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Zdjęcie przedstawiające błyskawicę nad polem zasianym zbożem.

Informujemy, że termin składania przez producentów rolnych, wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, został wydłużony do dnia 30 listopada 2022 r.

Zdjęcie skoroszytów ułożonych w stos.

Informujemy o wydłużeniu terminu składania wniosków dotyczących uruchomionej pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski o pomoc należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) w terminie do 23 listopada 2022 r.

Zdjęcie mężczyzny stojącego na szczycie góry. Napis: pomagamy sięgać wysoko.

Marzeniem ambitnej młodzieży jest nauka w dobrym, miejskim liceum, a potem wyjazd na prestiżowe studia za granicę. Marzenia zmotywowanych studentów to prowadzenie projektów naukowych i artystycznych oraz zdobywanie wysokich osiągnięć w karierze sportowej. Liczni absolwenci marzą o lepszym starcie na rynku pracy i podnoszeniu swoich kompetencji. Odpowiedzią na te marzenia są stypendia. Tak, stypendia!

Zdjęcie mężczyzny zapisującego na kartce "zebranie wiejskie"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowego Kawkowa na zebranie, które odbędzie się w niedzielę 30.10.2022 r. o godz. 17:00 przy świetlicy wiejskiej. (W przypadku braku kworum drugi termin będzie przypada na 30 października na godzinę 17:15).

Zdjęcie przedstawiające błyskawicę nad polem zasianym zbożem.

Informujemy o uruchomionej pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski o pomoc należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 15 listopada 2022 r.

Grafika przedstawiająca łąkę z lewej strony i wysuszone pole z prawej.

Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października 2022 r.

Zdjęcie kaloryfera obrośniętego rośliną zieloną.

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.