Zdjęcie mężczyzny stojącego na szczycie góry. Napis: pomagamy sięgać wysoko.

Marzeniem ambitnej młodzieży jest nauka w dobrym, miejskim liceum, a potem wyjazd na prestiżowe studia za granicę. Marzenia zmotywowanych studentów to prowadzenie projektów naukowych i artystycznych oraz zdobywanie wysokich osiągnięć w karierze sportowej. Liczni absolwenci marzą o lepszym starcie na rynku pracy i podnoszeniu swoich kompetencji. Odpowiedzią na te marzenia są stypendia. Tak, stypendia!

Zdjęcie mężczyzny zapisującego na kartce "zebranie wiejskie"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Nowego Kawkowa na zebranie, które odbędzie się w niedzielę 30.10.2022 r. o godz. 17:00 przy świetlicy wiejskiej. (W przypadku braku kworum drugi termin będzie przypada na 30 października na godzinę 17:15).

Zdjęcie przedstawiające błyskawicę nad polem zasianym zbożem.

Informujemy o uruchomionej pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski o pomoc należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 15 listopada 2022 r.

Grafika przedstawiająca łąkę z lewej strony i wysuszone pole z prawej.

Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października 2022 r.

Zdjęcie kaloryfera obrośniętego rośliną zieloną.

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

Zdjęcie trzech kur na wolnym wybiegu. W tle widok kurnika.

W związku z potwierdzeniem w dniu 21.09.2022 r. na terenie kraju 35 ognisk HPAI w 2022 roku oraz okresem jesienno-zimowym związanym z sezonowymi migracjami ptaków dzikich, sprzyjającym rozwojowi zakażeń wysoce zjadliwej grypy ptaków, groźnej choroby pustoszącej stada drobiu, proszę o zgłaszanie lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych.

Grafika przedstawiająca dwie tabliczki na tle zieleni. Na tabliczkach napisy: Pupki oraz sołtys i rada sołecka

Sołtys wraz z Radą Sołecką dziękują Mieszkańcom za liczne przybycie na spotkanie i za wspaniałe koncepcje rozwoju Sołectwa.

Zdjęcie postaci trzymającej oburącz kartkę z napisem zebranie wiejskie.

Sołtys sołectwa Pupki wraz z Radą Sołecką zapraszają wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 18.09.2022 (niedziela) o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej.