Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór kandydatów do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności Oddziału Straży Granicznej.

 

Nabór odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1080 ze zm.) oraz w rozporządzeniu MSWiA z dn. 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. nr 23, poz. 175 z późn. zm.).

Link do strony Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej: https://wm.strazgraniczna.pl/