Grafika, połowa kuli ziemskiej, na niej zabudowania, panele słoneczne, wiatraki.

Szanowni Mieszkańcy. Informujemy, że Gmina Jonkowo opracowała koncepcję Smart Village wykorzystując  potencjał przyrodniczy, kulturowy i historyczny w celu zachowania tożsamości obszaru,  promocji i rozwoju lokalnego poprzez korzystanie z zasobów przyrodniczych i kulturalnych.

Grafika z wyrazów angielskojęzycznych dotyczących smart village

W dniu 03.06.2024 r. odbyło się drugie spotkanie dotyczące konsultacji społecznych dotyczących opracowania koncepcji Smart Village dla Gminy Jonkowo.

Grafika przedstawiająca dom z panelami słonecznymi na tle przyrody.

W dniu 27.05.2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące konsultacji społecznych dotyczących opracowania koncepcji Smart Village dla Gminy Jonkowo.

Palec wskazujący, dłoń mężczyzny, kształty i linie

W związku z otrzymaniem przez Gminę Jonkowo  grantu na "Opracowanie koncepcji Smart Village dla Gminy Jonkowo”  realizowanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.