Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Jonkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Jonkowie

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

na stronie internetowej znajdują się dokumenty (załączniki), które są w części niedostępne cyfrowo - zawierają tabele oraz plany sytuacyjne.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • skiplinki do najważniejszych części strony (menu główne, wyszukiwarka, treść strony, mapa strony, deklaracja dostępności),
 • hierarchię nagłówkową pozwalającą na odczyt treści z użyciem czytników ekranowych,
 • możliwość przełączenia w tryb podwyższonego kontrastu (czarne tło - białe litery, czarne tło - żółte litery, żółte tło - czarne litery),
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • możliwość zatrzymania ruchomych elementów w nagłówku strony (slajdów),
 • mapę strony.

Skróty klawiaturowe:

 • nawigacja klawiszem tabulatora - TAB - nawigowanie do przodu lub SHIFT + TAB - nawigowanie wstecz (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy shift oraz klawisza tab);
 • wykaz telefonów kontaktowych i adresów skrzynek e-mail referatów urzędu - alt + z (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza z),
 • procedury załatwiania spraw w urzędzie - alt + x (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza x),
 • godziny przyjęć interesantów - alt + c (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza c),
 • komunikacja gminna - alt + v (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza v),
 • bieżące informacje dotyczące bezpieczeństwa - alt + b (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza b)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-25.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Cicha, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 670 69 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Jonkowo

Adres: ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 89 670 69 11 wew. 11

Skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

 • Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Klonowej. Budynek urzędu posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne (z piętra) ulokowane w południowej części, w kierunku parkingu dla pracowników.
 • Wejście główne od strony ulicy odbywa się po schodach, obok wejścia znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.Windę uruchamia pracownik urzędu, którego należy powiadomić dzwonkiem, znajdującym się przy windzie.
 • Przed budynkiem Urzędu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • W biurze podawczym zainstalowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących
 • Biuro podawcze Urzędu znajduje po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Toalety w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na piętro budynku prowadzą schody, brak windy.
 • Urząd oferuje usługę tłumacza on-line dostępną po wybraniu opcji tłumacza języka migowego w nagłówku strony internetowej. Do skorzystania z tej formy niezbędne jest posiadanie urządzenia (smartfon, tablet) z dostępem do internetu i wbudowaną kamerą.
 • Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do sekretariatu lub  pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, celem obsłużenia na parterze budynku. Wykaz dostępnych telefonów znajduje się w zakładce Telefony kontaktowe.