Zdjęcie przedstawiające koparkę na stercie tłucznia..

Korzystając z dobrej pogody intensywnie pracujemy nad naprawą gminnych dróg gruntowych po zimie, uzupełniając w nich kruszywo i wyrównując nawierzchnię.

Zdjęcie wnętrza autobusu komunikacji publicznej.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 2408) oraz Rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów  z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 109)  do dnia 25 marca 2024 roku jest zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Zdjęcie urządzenia zamiatającego ulicę.

Miło nam poinformować, iż zakupiona przez Gminę Jonkowo zamiatarka w dniu dzisiejszym wyruszyła na drogi. Urządzenie wyposażone jest w system ciśnieniowego zraszania nawierzchni, zbiornik wysokiego rozładunku, a także dodatkową szczotkę boczną.

Zdjęcie stołu na którym stoją: wazon z kwiatami, słoik z kredą do pisania oraz leży organizer z kalendarzem.

Wójt Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu serdecznie dziękują Pani Teresie Pralicz za poświęcony czas i zaangażowanie w nieodpłatne doręczenie decyzji podatkowych w ramach pełnionej funkcji Sołtysa.