Zdjęcie słupa wysokiego napięcia na tle nieba.

Na podstawie art. 10 w związku z art. 15 ust.1 i 16 ust.1ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 555ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w dniu 24 czerwca 2024 r. została wydana decyzja nr PSw-1/2024 , znak: WIN-I.747.3.4.2024 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych (odwierty oraz sondowanie) mających na celu  sprawdzenie możliwości zlokalizowania słupów linii w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki”,położonych w województwie warmińsko-mazurskim w gminach Świątki i Jonkowo.

Grafika z herbem gminy i ołówkiem. Zawiera tekst: ogłoszenie, www.jonkowo.pl

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania w zakresie usług społecznych, jakie potencjalnie mogłyby być zorganizowane w Gminie Jonkowo.

Flaga Unii Europejskiej na maszcie.

Informujemy, że w dniu 25.07.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Zdjęcie nóg osoby na deskorolce.

Szanowni Mieszkańcy. Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym w sprawie założeń koncepcyjnych planowanej inwestycji "Budowa Skateparku wraz z pumptrackiem i torem rolkarskim w miejscowości Jonkowo’’, które odbędzie się w dniu 11.06.2024., o godz. 16:30 , w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.