Zdjęcie urządzenia zamiatającego ulicę.

Miło nam poinformować, iż zakupiona przez Gminę Jonkowo zamiatarka w dniu dzisiejszym wyruszyła na drogi. Urządzenie wyposażone jest w system ciśnieniowego zraszania nawierzchni, zbiornik wysokiego rozładunku, a także dodatkową szczotkę boczną.

Zdjęcie stołu na którym stoją: wazon z kwiatami, słoik z kredą do pisania oraz leży organizer z kalendarzem.

Wójt Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu serdecznie dziękują Pani Teresie Pralicz za poświęcony czas i zaangażowanie w nieodpłatne doręczenie decyzji podatkowych w ramach pełnionej funkcji Sołtysa.

Dłonie oparte na poziomicy ułożonej na podłodze.

W związku z realizacją inwestycji: „Modernizacja budynku UG Jonkowo - wykonanie łazienek wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnością”, polegającą na remoncie toalet w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie, przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Mężczyzna i dwie kobiety siedzący przy stole. Mężczyzna podpisuje dokumenty.

Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w Urzędzie Gminy w Jonkowie zlikwidowane zostaną kolejne bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Naszej gminie udało się pozyskać dofinansowanie wysokości 98137 zł 19 gr na remont dwóch łazienek w budynku urzędu oraz montaż 2 sztuk planów tyflograficznych i 30 tabliczek w alfabecie Braille’a przed wejściami do pokoi. Łączny koszt prac wyniesie 157440 zł.