Pracownik podczas montażu lampy oświetleniowej stojący w koszu wysięgnika.

Do 15 grudnia 2023 r. na ternie naszej gminy, w ramach umowy dotyczącej oświetlenia ulicznego wymienionych zostanie 280 starych energochłonnych opraw oświetleniowych, które zastąpione zostaną nowoczesnymi energooszczędnymi oprawami LED.

Zdjęcie zbiorowe wszystkich jubilatów w towarzystwie wójta, przewodniczącego Rady Gminy i pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego.

W dniu 28 listopada 2023 roku w Urzędzie Gminy Jonkowo odbyło się uroczyste wręczenie medali od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie.

Zdjęcie psa i kota leżących obok siebie.

W związku z coraz częściej występującymi przypadkami pogryzień ludzi przez psy i koty oraz sytuacjami agresywnego zachowania zwierząt, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Wójt Gminy Jonkowo przypomina właścicielom zwierząt, że poza obowiązkiem zapewnienia dla nich odpowiednich warunków życia ciąży na nich obowiązek zapewnienia ochrony przed zagrożeniami płynącymi ze strony tych zwierząt poprzez:

Zdjęcie monet ułożonych w trzy stosy.

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Jonkowo przypomina o terminie płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, który przypada 15 listopada 2023 r.