Zdjęcie psa i kota leżących obok siebie.

W związku z coraz częściej występującymi przypadkami pogryzień ludzi przez psy i koty oraz sytuacjami agresywnego zachowania zwierząt, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Wójt Gminy Jonkowo przypomina właścicielom zwierząt, że poza obowiązkiem zapewnienia dla nich odpowiednich warunków życia ciąży na nich obowiązek zapewnienia ochrony przed zagrożeniami płynącymi ze strony tych zwierząt poprzez:

Zdjęcie monet ułożonych w trzy stosy.

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Jonkowo przypomina o terminie płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, który przypada 15 listopada 2023 r.

Zdjęcie postaci trzymającej w ręku tablet na tle sali konferencyjnej. Herb gminy Jonkowo i napis: strategia rozwoju.

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030. Konsultacje trwają od 8 listopada 2023 roku do 13 grudnia 2023 roku.

Grafika z konturem granic Polski, symbolem małpy oraz napisem: granty ppgr

Informujemy, że w dniu 12-10-2023 r. wniosek rozliczający grant PPGR dla Gminy Jonkowo został zatwierdzony, a tym samym czas utrzymania efektów projektu minie 12-10-2025 r. Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” dołączoną do umowy (pkt. 7.Rodzic / opiekun prawny / pełnoletni uczeń zobowiązuje się do składania co 6 miesięcy pisemnych oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1 do niniejszej procedury).