Zdjęcie słupa wysokiego napięcia na tle nieba.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, ul. Warszawska 65, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w gminach Świątki i Jonkowo, województwo warmińsko-mazurskie.

Teodolit geodezyjny. Betonowy krag.

Szanowni Mieszkańcy. Informujemy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na terenie Gminy Jonkowo oraz  oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów.

Monety ułożone w trzy stosy różnej wielkości.

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Jonkowo przypomina o terminie płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, który przypada 15 maja 2024 r.

Trzech strażaków przy wozie strażackim podczas akcji ratowniczej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składamy wszystkim Strażakom najserdeczniejsze życzenia w imieniu całej społeczności Gminy Jonkowo.

Wasza odwaga, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy są nieocenione i budzą wielki szacunek wśród nas wszystkich. Dziękujemy za Waszą niezwykłą służbę, za to, że zawsze jesteście gotowi, by ryzykować własne życie, by ratować innych. Determinacja i profesjonalizm, które reprezentujecie podczas codziennej służby, są dla nas wzorem do naśladowania.

Życzymy Wam, aby Wasza praca była pełna satysfakcji i radości z niesienia pomocy innym. Niech Wasze wysiłki zawsze spotykają się z uznaniem i wdzięcznością społeczności, którą tak gorliwie chronicie. Dziękujemy, że jesteście z nami i opiekujecie się naszym bezpieczeństwem.

Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko oraz Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo - Sławomir Wydymus.