Grafika przedstawiająca fragment mapy z różnymi wariantami obwodnicy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z Biurem Projektowym "TRAKT" zapraszają na spotkanie informacyjne w formule „on-line”, które odbędzie się 09.03.2022 (środa) o godz. 16:00. Celem spotkania jest poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych o planowanym przedsięwzięciu oraz zebranie opinii odnośnie planowanej inwestycji oraz proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Olsztyna.

Grafika ze skoroszytem i ołówkiem.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), obwieszcza się, co następuje.

Zdjęcie flagi Unii Europejskiej powiewającej na maszcie.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 21.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Grafika z urną wyborczą i kartą do głosowania. Napis: wybory sołeckie.

W związku z rezygnacją obecnego sołtysa wsi Mątki wójt Gminy Jonkowo zarządza wybory uzupełniające celem dokonania wyboru sołtysa.