Grafika ze zdjęciem kobiety z uniesioną dłonią. Na pierwszym planie karta głosowania z zaznaczonymi opcjami.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1259 z poźn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LIII/432/2022 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030 oraz Uchwałą Nr LXVI/522/2023 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/432/2022 z dnia 30sierpnia 2022r.w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030.

Zdjęcie z lotu ptaka zespołu boisk oraz miejsca budowy nowego przedszkola.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 8 milinów zł z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trafi do naszej gminy. Gmina Jonkowo otrzymała bardzo wysokie dofinansowanie na budowę nowego przedszkola w Jonkowie.

Zdjęcie z lotu ptaka drogi oraz budynków w miejscowości Wrzesina.

Dobiega końca przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527. We wtorek 3 października w obecności Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz wójtów: gminy Jonkowo Wojciecha Giecko oraz gminy Łukta Roberta Malinowskiego odbyło się robocze spotkanie podsumowujące dwuletnią modernizację drogi.

Zdjęcie młotka sędziowskiego.

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądowych. W związku z powyższym na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na kadencję 2024-2027 ogółem 2 ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie, z czego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 ławników.