Zdjęcie budynku urzędu gminy w Jonkowie. Na pierwszym planie tablica z napisem urząd gminy.

Z uwagi na utrzymujące się upały Wójt Gminy Jonkowo zarządza skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie w dniach 28 czerwca – 01 lipica 2022 roku.

Banknoty i monety euro.

Informujemy, że w dniu 23.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Grafika zawierająca dymki komiksowe, w tle grupa dyskutujących osób.

Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo (okolice skrzyżowania ul. Hanowskiego, ul. Lipowa i ul. Biała) za pomocą środków porozumiewania się na odległość – poprzez platformę komunikacji internetowej w formie zdalnej.

Grafika z flagą Polski i napisem: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Szanowni Państwo, elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej są rozwiązania1, które mają złagodzić skutki historycznie wysokich cen gazu ziemnego. Dzięki nim, poza wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, taryfą objęte zostały również liczne instytucje i jednostki gminne.