Bele siana ułożone w stos

Informacja Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" dotycząca przystąpienia do programu 2.8. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej".

Z lewej napis: segregacja śmieci w gminie, z prawej kolorowe kosze na odpady i kula ziemska

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jonkowo. Przypominamy, że od 1 czerwca 2020 r. zostają wprowadzone zmiany w segregacji odpadów komunalnych.