Logo ZUOK Rudno.

ZUOK RUDNO Sp. z o.o. informuje, że w okresie 1 – 30 czerwca 2020 roku Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie, w Lipowcu, w Iławie i w Półwsi będą otwarte w następujących dniach i godzinach: - każdy poniedziałek, środa i piątek; w godz. 12-16.

Bele siana ułożone w stos

Informacja Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" dotycząca przystąpienia do programu 2.8. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej".