Traktor z beczką asenizacyjną.

Uwaga mieszkańcy! w związku ze zmianą ustawy przez sejm rozpoczeły się kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków!

Grafika przedstawiająca dwa ekrany telefonu z zainstalowaną aplikacją.

Związek Gmin "Czyste Środowisko" informuje o możliwości pobrania i zainstalowania aplikacji z harmonogramem odbioru śmieci w Twojej miejscowości.