Grafika przedstawiająca dwa ekrany telefonu z zainstalowaną aplikacją.

Związek Gmin "Czyste Środowisko" informuje o możliwości pobrania i zainstalowania aplikacji z harmonogramem odbioru śmieci w Twojej miejscowości.

Zdjęcie przedstawiające cztery kosze do selektywnej zbiórki odpadów.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jonkowo. W załączeniu prezentujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej, nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych i zabudowy wielorodzinnej obowiązujący w 2023 roku.