Grafika z wizerunkiem domu. Napis: zgłoś, czym ogrzewasz swój dom.
Przypominamy, że na obowiązkowe złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o źródłach ogrzewania budynku masz czas tylko do 30 czerwca 2022 r.

Zdjęcie fragmentu dachu azbestowego.

W związku z możliwością ogłoszenia konkursu na rok 2022 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie działań unieszkodliwienia odpadów i wyrobów zawierających azbest informuję, że od dnia 04.04.2022 r. do dnia 8.04.2022 r. Urząd Gminy w Jonkowie będzie przyjmował Państwa wnioski o dotację.