Zdjęcie fragmentu dachu azbestowego.

W związku z możliwością ogłoszenia konkursu na rok 2022 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie działań unieszkodliwienia odpadów i wyrobów zawierających azbest informuję, że od dnia 04.04.2022 r. do dnia 8.04.2022 r. Urząd Gminy w Jonkowie będzie przyjmował Państwa wnioski o dotację.

Zdjęcie chmury dymu z napisem CO 2

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące uchwały antysmogowej.