Cztery pojemniki na odpady selektywne

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jonkowo. W załączeniu prezentujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej, nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych i zabudowy wielorodzinnej obowiązujący od lipca 2021 roku.

Zdjęcie przedstawiające płytę azbestową i znak z napisem stop.

W związku z ogłoszonym konkursem na rok 2021 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie działań unieszkodliwienia odpadów i wyrobów zawierających azbest informuję, że od dnia 07.06.2021 r. do dnia 22.06.2021 r. Urząd Gminy w Jonkowie
będzie przyjmował Państwa wnioski o dotację na wyżej wymieniony cel.