Grafika z trawnikiem, domkiem z drewnianych klocków i adresem strony: www.ceeb.gov.pl

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Zdjęcie przedstawiające cztery kosze do selektywnej zbiórki odpadów.

Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego w Ostródzie "Czyste Środowisko" informuje, że wszelkie sprawy związane z: