Znak stop, w tle dach z płyty azbestowej

W dniu 2 czerwca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego - Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu.

Widok placu przed zakładem w Rudnie.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie informuje, że od środy 10 czerwca 2020 r. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iławie, Lipowcu, Półwsi oraz w Zakładzie w Rudnie będą otwarte w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 7-16.