Napis komunikat. Z prawej strony kartka papieru, długopis i smartfon

W dniu 22 sierpnia 2023 roku (wtorek) z uwagi na szkolenie z funkcjonalności Centralnego Rejestru Wyborców, który będzie wykorzystany przy zaplanowanych na dzień 15 października br. wyborach parlamentarnych – Urząd Stanu Cywilnego w Jonkowie w  godzinach 10.00-14.00 będzie nieczynny.

Flaga Unii Europejskiej na maszcie.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 03.08.2023 r. w Urzędzie Gminy w Jonkowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. 

Zdjęcie młotka sędziowskiego.

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądowych. W związku z powyższym na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na kadencję 2024-2027 ogółem 2 ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie, z czego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 ławników.

Grafika przedstawiająca pochylony ołówek i herb. Tekst o treści: ogłoszenie. www.jonkowo.pl

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Jonkowie.