Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030. Konsultacje trwają od 8 listopada 2023 roku do 13 grudnia 2023 roku.

 

Zachęcamy do składania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego umieszczonego poniżej, który należy dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej do siedziby Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, podczas którego omówiony zostanie projekt Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030.

 

Załączniki:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030 (plik PDF, rozmiar: 960 kB)

Formularz zgłaszania uwag do projektu strategii rozwoju - plik zawiera tabele (dokument programu MS Word do edycji - docx, rozmiar 21 kB)

Fromularz zgłaszania uwag do projektu strategii rozwoju - plik zawiera tabele (dokument w formacie PDF, rozmiar 90 kB)