Informujemy, że w dniu 12-10-2023 r. wniosek rozliczający grant PPGR dla Gminy Jonkowo został zatwierdzony, a tym samym czas utrzymania efektów projektu minie 12-10-2025 r. Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” dołączoną do umowy (pkt. 7.Rodzic / opiekun prawny / pełnoletni uczeń zobowiązuje się do składania co 6 miesięcy pisemnych oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1 do niniejszej procedury).

 

Oświadczenia należy składać do biura podawczego w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2 – osobiście lub wysłać pocztą. O dacie złożenia oświadczenia decyduje faktyczna data wpływu.

Oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Terminy składania oświadczeń o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.

  1. 12.04.2024 r. - 30.04.2024 r.
  2. 12.10.2024 r.  - 31.10.2024 r.
  3. 11.04.2025 r. - 30.04.2025 r.
  4. 01.10.2025 r. - 10.10.2025 r.

 

Załącznik:

Wzór oświadczenia (plik w formacie programu MS Word - DOCX, rozmiar: 73 kB)