Przypominamy, że na obowiązkowe złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o źródłach ogrzewania budynku masz czas tylko do 30 czerwca 2022 r.
 

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za jej wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio do bazy CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

 

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć:

  • w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód;
  • jeżeli nie mamy dostępu do Internetu deklarację w wersji papierowej można złożyć osobiście w biurze podawczym na parterze Urzędu Gminy Jonkowo;
  • można ją również wysłać do urzędu listem poleconym na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.

 

Aby złożyć deklarację przez Internet wejdź na stronę CEEB.

 

Baner informacyjny. Grafika z domem i logotypami Unii Europejskiej, flagą Polski. Napis: złóż obowiązkową deklarację o sposobie ogrzewania.