Zdjęcie ekranu laptopa z uruchomionym programem do obsługi drukarki 3d

Szkoła Podstawowa we Wrzesinie, podobnie jak 99% szkół w Polsce skorzystała z rządowego programu Laboratoria Przyszłości,  którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Grafika z logo programu i napis: laboratoria przyszłości

Do naszej szkoły sukcesywnie dociera nowoczesny sprzęt wartości 106 000zł pozyskany w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości – inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancerarii Prezesa Rady Ministrów. Wsparcie finansowe dostaliśmy bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Krajobraz warmiński: kapliczka, drzewa, zabudowania.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie "Wiosna na Warmii". Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III i klas IV - VIII szkół podstawowych w Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim.  Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu w załączniku.

 

Teresa Gębska

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie

 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia i oświadczenie o wyrażonych zgodach (format pliku: PDF, rozmiar: 123 kB)

 

Grafika z symbolicznie zapisanymi literami czy oraz trkstem: narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0.

Z radością informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę w październiku 2021 roku został rozpatrzony pozytywnie i tym samym otrzymaliśmy rządowe wsparcie finansowe na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

Zdjęcie wiązanki, palmy wielkanocnej.

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Wołowno-Bałąg składają serdeczne podziękowania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie, Panu Danielowi Kaczmarczikowi oraz zaangażowanym pracownikom, którzy zorganizowali naszym mieszkańcom warsztaty rękodzielnicze, na których mieliśmy możliwość integracji społecznej naszej lokalnej wspólnoty, przygotowując ozdoby wielkanocne na stół oraz palmy.

Zdjęcie miseczki z jajami wielkanocnymi oraz gałązka z kwiatami.

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Wołowno! W dniu 04.04.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Wołownie odbędą się warsztaty świąteczne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie.

Zdjęcie ćwiczących karateków. Na pierwszym planie wstęga w kształcie serca w barwach Ukrainy.

Zapraszamy do Akademii Sztuk Walki Jonkowo na bezpłatne zajęcia Karate Kyokushin naszych przyjaciół z walczącej Ukrainy.

Zdjęcie przedstawiające flagę Ukrainy.

W tych trudnych dniach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki odpowiedziała na apel Caritas Diecezji Warmińskiej i od poniedziałku, 28 lutego zbiera artykuły pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy.