Wojskowe Centrum Rekrutacji zaprasza do udziału w szkoleniach wojskowych dla cywili pod hasłem „Trenuj jak żołnierz”. To poszerzona wersja projektu znanego pod nazwą „Trenuj z wojskiem”.

 

Szkolenie trwa 16 dni, prowadzone jest w jednostkach wojskowych w całej Polsce i ma charakter otwarty – ochotniczy, bezpłatny, kierowany do środowiska cywilnego w wieku 18-55 lat. Odbędzie się w formule: 2-dniowy etap w maju lub czerwcu oraz 14-dniowy w lipcu i sierpniu. Ochotnik zakończy je przysięgą wojskową oraz włączeniem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Ideą projektu jest budowanie potencjału rezerw osobowych Wojska Polskiego, pobudzenie zainteresowania ochotniczymi formami służby wojskowej Sił Zbrojnych RP, nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością, posługiwanie się bronią i strzelanie (amunicja ostra), przetrwanie, walka wręcz, podstawy musztry itp.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl/

Można również zgłaszać się bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, mailowo).