W związku z coraz częściej występującymi przypadkami pogryzień ludzi przez psy i koty oraz sytuacjami agresywnego zachowania zwierząt, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Wójt Gminy Jonkowo przypomina właścicielom zwierząt, że poza obowiązkiem zapewnienia dla nich odpowiednich warunków życia ciąży na nich obowiązek zapewnienia ochrony przed zagrożeniami płynącymi ze strony tych zwierząt poprzez:

 

  • stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
  • prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na
    smyczy i w kagańcu,
  • zabezpieczenie posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
  • niewprowadzanie zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci,
  • niewprowadzanie psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
  • posiadanie aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie.

Przypominam także, że właściciel bądź opiekun zwierząt ponosi pełną odpowiedzialność za jego pozostawienie w przestrzeni publicznej bez nadzoru.