Grafika z logo inkubatorów NGO i napis: inkubatory NGO Warmii i Mazur.

W imieniu Stowarzyszenia ESWIP serdecznie zapraszam organizacje pozarządowe z terenu Olsztyna i powiatu olsztyńskiego do udziału w projekcie „Inkubator NGO Warmii i Mazur”.

Grafika z herbem i układanką wyrazów dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu “Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Grafika z wyobrażeniem żarówki elektrycznej i napis: nowe FIO

Informujemy, że trwa realizacja projektu pt.: „Zmiana systemowa w twojej organizacji – statut, księgowość, rodo, fundraising”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021-2030.

Grafika z logo stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zaprasza mieszkańców gminy Jonkowo, w szczególności: organizacje pozarządowe, sołtysów, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców i rolników na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 21 lipca 2022 r. w godz. godz. 16.30 – 18.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.