Zdjęcie rozkopanej studni kanalizacyjnej oraz rur.

Firma Budimex S.A informuje, iż w dniach 18-20.01.2023 r. planowane jest wykonywanie konstrukcji na drodze gminnej nr 157006N w miejscowości Stękiny. W związku z powyższym droga zostanie zamknięta na czas wykonywania robót budowlanych.

Zdjęcie transformatora sieciowego i izolatorów elektrycznych

Energa Operator informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 11.01.2023 r. w godz. 8:30-11:00 dla odbiorców zamieszkałych w Jonkowie przy ul. Klonowej, Leśnej, Brzozowej, Sosnowej, Świerkowej, Bukowej, Dębowej oraz części ul. Hanowskiego.

Zdjęcie barierki drewnianego mostu na rzece.

Firma Budimex informuje, że dniu 08.11.2022 r. planowane jest zamknięcie mostu tymczasowego na rzece Pasłęce w miejscowości Pelnik. Zamkniecie spowodowane jest koniecznością montażu barier mostowych.

Zdjęcie pachołka drogowego.

W związku z prognozowanym pogorszeniem się pogody w weekend, planowane zamknięcie DW 527 w dniach 04.11.2022 do 06.11.2022 r. zostaje odwołane.