Megafony systemu ostrzegania na tle nieba.

W ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia: 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

Traktor grabiący skoszoną trawę, jadący pod linią energetyczną.

ENERGA-OPERATOR przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas prac polowych prowadzonych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej. W okresie letnim, wysokie temperatury mogą prowadzić do wydłużenia się przewodów linii elektroenergetycznych i zmniejszania ich odległości od powierzchni gruntu.

Zdjęcie pachołków drogowych, ułożonych w stosy.

Firma Budimex informuje, iż dnia 15.07.2023 r. nastąpi zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej 527 w miejscowości Warkały.

Zdjęcie kombajnu zbożowego na polu.

Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie zwraca się do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci przebywających na obszarach wiejskich o rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.