Zdjęcie bariery drogowej z sygnalizacją ostrzegawczą.

Szanowni Mieszkańcy. W związku z prowadzonymi pracami nad przebudową drogi wojewódzkiej nr 527 przedstawiamy ramowy harmonogram prac wykonawcy na rok 2022.

Zdjęcie pachołków drogowych, ułożonych w stosy.

Firma Budimex przekzauje informację o planowanym terminie zmiany organizacji ruchu podczas prac rozbudowy drogi nr 527 Wrzesina-Giedajty - km proj. 14+050 - 15+050 str. L.

Mozaika w barwach wojskowych. Logo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało dziś poradnik „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny". Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa.

Zdjęcie zwężenia drogi wraz z sygnalizacją świetlną do sterowania ruchem.

Informacja o planowanym terminie zmiany organizacji ruchu podczas prac rozbudowy drogi nr 527 - Stękiny-Wrzesina km proj. 9+050 - 10+050 str. P.