Zdjęcie bariery drogowej. Na pierwszym planie znak roboty drogowe i napis utrudnienia w ruchu drogowym.

Informacja o planowanym terminie zmiany organizacji ruchu podczas  prac rozbudowy drogi nr 527 - Warkały, Etap II i Etap VII:

Zdjęcie przedstawiające koparkę podczas pracy.

Od dnia 20 marca 2022 r. Firma Budimex planuje rozpoczęcie robót budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Warkały.

Zdjęcie pachołka drogowego, stojącego na asfalcie. Napis: przebudowa drogi wojewódzkiej.

W związku z trwającymi pracami nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn” firma Budimex zawiadamia, iż w dniach 07.02 - 28.02.2022 r. na odcinku Stękiny-Olsztyn zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. 

Zdjęcie przedstawiające fragment dachu z kominem i ławką kominiarską

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2020/2021, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie (dalej: Organ, PINB) przypomina, iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. W szczególności dotyczy to sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.