Od lata 2021 r. trwają prace nad aktualizacją Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PZMM) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Olsztyna. Projekt dokumentu, którego kształt został wypracowany m.in. w wyniku konsultacji społecznych, jest gotowy. Przed nami ostatni etap konsultacji, w czasie których będzie można zgłaszać opinie nt. projektu.

 

Czym jest Plan?

PZMM to dokument obejmujący wszystkie zagadnienia związane z komunikacją i mobilnością na danym obszarze: transport publiczny, samochodowy, ruch pieszy i rowerowy, ochrona środowiska, edukacja i promocja itd. W dokumencie mówi się też o poprawie jakości życia, bezpieczeństwie poruszania się po drogach czy dążeniu do organizacji miasta kompaktowego. Plan jest potrzebny w każdej aglomeracji i w każdym mieście, a do jego tworzenia włączają się wszyscy chętni.

 

Po co zrównoważona mobilność?

Badania ONZ wskazują, że – mimo chwilowego spadku spowodowanego lockdownami, związanymi z pandemią COVID-19 – w 2020 r. stężenie gazów cieplarnianych osiągnęło rekordowy poziom. Trzeba pamiętać, że w Unii Europejskiej 25% ich emisji generuje transport samochodowy. Rozwiązaniem tego problemu jest dążenie do zrównoważonej mobilności, czyli ograniczanie liczby aut na rzecz rowerów i komunikacji zbiorowej.

 

Ostatni etap prac.

Przed nami ostatni, trzeci etap konsultacji społecznych nt. PZMM MOF. Na samym początku odbyły się badania potrzeb i zwyczajów komunikacyjnych (wszystkich zainteresowanych wynikami zachęcamy do odwiedzenia strony konsultacji, link do wyników jest tutaj). Badania te były podstawą do przeprowadzenia pierwszego etapu konsultacji społecznych, w czasie których zbierano propozycje działań mających na celu poprawę mobilności (sierpień–wrzesień 2021 r.). W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy, interesariusze i włodarze zastanawiali się, które z proponowanych wcześniej działań należy realizować najpierw. Teraz będziemy rozmawiać o gotowym projekcie PZMM.

 

Harmonogram konsultacji.

Konsultacje dotyczące PZMM MOF Olsztyna organizuje Urząd Miasta Olsztyna. Obejmują formularz opinii oraz spotkania konsultacyjne on-line. Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy mieszkańcy gmin, tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny, tj. Olszyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.

 

Harmonogram spotkań jest następujący:

  • 30 maja 2022 r. (poniedziałek), godz. 17.30-19.30, link: https://tiny.pl/9s86s, ID: 834 6830 3905, hasło 226974;
  • 31 maja 2022 r. (wtorek), godz. 17.30-19.30, link: https://tiny.pl/9s863, ID: 852 9549 9429, hasło: 433942
  • 1 czerwca 2022 r. (środa), godz. 17.30-19.30, link: https://tiny.pl/9s8v5, ID: 817 3879 8550, hasło: 273196

Każde ze spotkań będzie miało analogiczny przebieg, zatem wystarczy wziąć udział w jednym, w wybranym przez siebie terminie.

 

Formularz jest dostępny pod niniejszym linkiem w okresie od 11 maja do 9 czerwca 2022 r. Za jego pomocą można wyrazić opinię tak samo, jak podczas spotkań.

 

Zapraszamy serdecznie – Państwa opinia jest ważna. Im więcej głosów, tym szersze spojrzenie na problem!

 

Załączniki:

Formularz konsultacyjny (plik do edycji w formacie DOC, rozmiar 80 kB) - dokument zawiera tabelę.

Dokument Planu zrównoważonej mobilności (plik w formacie PDF, rozmiar 2,16 MB) - dokument zawiera tabele, plany oraz mapy.

Dokument Prognozy oddziaływania na środowisko (plik w formacie PDF, rozmiar 1,53 MB) - dokument zawiera stronę skanowanych podpisów, bez opisu alternatywnego, tabele, wykresy oraz mapy.