Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 21.05.2022 r. na wieczną służbę do domu Pana odszedł w wieku 99 lat druh Antoni Chodorowski, zasłużony strażak ochotnik, długoletni Prezes Zarządu OSP Szałstry. To za czasów jego prezesury powstał budynek OSP w Szałstrach.

Zdjęcie - portret Antoniego Chodorowskiego w mundurze strażackim."Żegnaj druhu" - wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają Strażacy z Gminny Jonkowo.